Yorum Nedir?

Yorum Nedir?
24.09.2023
83

Yorum Nedir?

Yorum, bir metin, olay veya durum hakkında kişisel düşünceleri, görüşleri veya değerlendirmeleri ifade etme biçimidir. Yorumlar, belirli bir konu veya nesneye odaklanabileceği gibi, daha genel ve soyut olabilir. Yorumlar, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Yorumlar, bir metnin veya olayın anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Yorumlar, bir metnin veya olayın olumlu veya olumsuz yönlerini vurgulayabilir veya metnin veya olayın daha derin anlamını ortaya çıkarabilir. Yorumlar, bir metnin veya olayın eleştirel bir değerlendirmesini de içerebilir.

Yorum Türleri

Yorumlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bir yorumun türü, yorumun konusuna, amacına ve tarzına bağlı olarak değişebilir.

Konuya Göre Yorumlar

Konuya göre yorumlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Sanatsal yorum: Bir sanat eseri, müzik parçası veya film hakkındaki yorumlardır.
 • Edebiyat yorumu: Bir edebi eser hakkındaki yorumlardır.
 • Tarihsel yorum: Bir tarihi olay veya kişi hakkındaki yorumlardır.
 • Felsefi yorum: Bir felsefi kavram veya teori hakkındaki yorumlardır.
 • Bilimsel yorum: Bir bilimsel araştırma veya keşif hakkındaki yorumlardır.

Amaca Göre Yorumlar

Amaca göre yorumlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Açıklayıcı yorum: Bir metnin veya olayın anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapılan yorumlardır.
 • Eleştirel yorum: Bir metnin veya olayın olumlu veya olumsuz yönlerini vurgulayan yorumlardır.
 • Yorumlayıcı yorum: Bir metnin veya olayın daha derin anlamını ortaya çıkaran yorumlardır.

Tarzına Göre Yorumlar

Tarzına göre yorumlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Kişisel yorum: Yorumcunun kendi düşüncelerini ve görüşlerini ifade eden yorumlardır.
 • Nesnel yorum: Yorumcunun kendi düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmeden, yalnızca nesnel bir değerlendirme yapan yorumlardır.

Yorum Yapmanın Kuralları

Yorum yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar, yorumun anlaşılır ve geçerli olmasını sağlar.

 • Yorum, yorumlanan metin veya olayla ilgili olmalıdır.
 • Yorum, nesnel bir temele dayanmalıdır.
 • Yorum, kanıt ve gerekçelerle desteklenmelidir.
 • Yorum, açık ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır.

Yorum Örnekleri

 • Bir romanın yorumu: Romanın kahramanlarının kişiliği, romanın teması ve romanın kurgusu hakkında yorumlar yapılabilir.
 • Bir filmin yorumu: Filmin konusu, filmin yönetmeni ve filmin oyunculuğu hakkında yorumlar yapılabilir.
 • Bir tarihsel olayın yorumu: Olayın nedenleri, sonuçları ve olaya katılan kişilerin rolleri hakkında yorumlar yapılabilir.
 • Bir bilimsel araştırmanın yorumu: Araştırmanın bulguları, araştırmanın yöntemi ve araştırmanın sonuçlarının önemi hakkında yorumlar yapılabilir.

Sonuç

Yorum, bir metin, olay veya durum hakkında kişisel düşünceleri, görüşleri veya değerlendirmeleri ifade etme biçimidir. Yorumlar, belirli bir konu veya nesneye odaklanabileceği gibi, daha genel ve soyut olabilir. Yorumlar, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Yorumlar, bir metnin veya olayın anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Yorumlar, bir metnin veya olayın olumlu veya olumsuz yönlerini vurgulayabilir veya metnin veya olayın daha derin anlamını ortaya çıkarabilir. Yorumlar, bir metnin veya olayın eleştirel bir değerlendirmesini de içerebilir.

Yorum yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar, yorumun anlaşılır ve geçerli olmasını sağlar.

Google ile ilgili diğer sayfalarımız.

Google
Google Android nedir?
Google Chrome nedir?
Google Slides nedir?

Google ile ilgili çalışmalarımız.

Google Benim İşletmem Kaydı

Google Yorum Servisi 

Diğer Hizmetlerimiz

Hızlı İletişim 

Whatsapp İletişim 

 

ETİKETLER: ,
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Koozmo Ajans
Koozmo Ajans
Merhaba sitenizde bulunan ürünleriniz ile ilgileniyorum. Yardımcı olur musunuz?